Kontaktní informace

Svazek obcí Novoborska
náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor
IČ: 68955057

region@novoborsko.cz
novoborsko.cz

kancelář:
Obecní úřad Okrouhlá, 1. p.
Okrouhlá 36
473 01 Okrouhlá

Mgr. Jana Nastoupilová
manažerka CSS / specialista veřejných zakázek
+ 420 777 293 246
jnastoupilova@novoborsko.cz

Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
specialista pro rozvoj regionu / specialista veřejných zakázek
+ 420 731 288 686
mhumpolakova@novoborsko.cz

Ing. Jan Sviták
GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů
+ 420 724 778 513
poverenec@novoborsko.cz