Informační zpravodaj Svazku obcí Novoborska

Informační zpravodaj

V rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vydal Svazek obcí Novoborska první číslo Informačního zpravodaje.

Obsahem zpravodaje jsou informace o uvedeném projektu, novinky z činnosti Svazku obcí Novoborska, ale také odborné poradenství, které je zaměřeno především pro zástupce členských obcí.

Součástí zpravodaje, který bude vydáván pouze v elektronické podobě, je i přehled veřejných služeb (školská, sociální a kulturní zařízení) a ke stažení bude i kalendář akcí, který bude průběžně doplňován.

Termín dalšího vydání zpravodaje je duben 2017.

 Přílohy: