Metodická doporučení Ministerstva vnitra ČR

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (MV ČR) publikuje na svých webových stránkách metodická doporučení k činnosti územně samosprávných celků. 

Metodické materiály se dělí na tyto kategorie:

Zdroj: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx