Svazek obcí Novoborska patří mezi úspěšné žadatele o dotace

Centrum společných služeb zajišťuje pro své členské obce poradenský servis při přípravě a realizaci různých projektů. V rámci společných aktivit svazku má  CSS v současné době na starosti realizaci několika projektů podpořených různými dotačními tituly. Zde je přehled projektů v realizaci:

1.) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (Centra společných služeb) – dotace z Evropského sociálního fondu, projekt vede Svaz měst a obcí ČR

2.) Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku (Kompostéry pro Novoborsko), dotace z Operačního programu životního prostředí

3.) Společně rozvíjíme přeshraniční region Lužické a Žitavské hory, dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

4.) Burza nápadů – dvě země – mnoho nápadů – nová partnerství, dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

5.) Údržba Lužickohorské magistrály 2017/2018 (zimní období), dotace z rozpočtu Libereckého kraje

A protože se v rámci agendy svazku zaměřujeme také na sociální služby v regionálním měřítku, tak nás těší, že náš projektový záměr „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ prošel kladně hodnocením a čekáme jen na vydání rozhodnutí o přidělené dotaci.

S velkým očekáváním máme ve hře ještě projekt na prezentaci destinace Lužické hory a také záměr na revitalizaci zeleně ve členských obcích svazku.