Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Povinnosti obcí vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ukládá povinným subjektům řadu povinností. Povinnými subjekty dle InfZ jsou mimo jiné také obce. Dokument „Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím“ slouží jako stručný obecný přehled všech povinností, jejichž splnění InfZ po obcích požaduje.

Odkaz na manuál: http://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.aspx?docid=21350164&docType=ART&chnum=3